Spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim

 

Z satysfakcją informujemy, iż dn. 31 marca 2015 r. w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:  Sławomir Sosnowski (Marszałek Województwa Lubelskiego), Paweł Mateusz Miszczuk (Prezes Stowarzyszenia Padwa Północy), Henryk Matej (Starosta Zamojski), Bogdan Jaworski (Stowarzyszenie Padwa Północy - Grupa Obrony Kolei), Andrzej Dajema (Stowarzyszenie Padwa Północy - Grupa Obrony Kolei), Andrzej Adamek (Wójt Gm. Bełżec) oraz Grzegorz Jaworski (Stowarzyszenie Padwa Północy).

Spotkanie miało charakter merytoryczny, poruszono bowiem kwestie dotyczące funduszy polityki spójności UE, którymi samorząd województwa lubelskiego będzie zarządzał w latach 2014-2020. Należy podkreślić, iż fundusze zostaną zainwestowane poprzez regionalne programy operacyjne, czyli ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiono również program ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Uczestnicy spotkania nie mieli wątpliwości, iż poprzez aktywność: samorządów, poszczególnych jednostek (prywatnych przedsiębiorców, osób prywatnych), czy też innych podmiotów należących do sfery prywatnej oraz publicznej, pozyskane środki mają szansę wpłynąć na daleko idący postęp cywilizacyjny na Zamojszczyźnie, co istotne, w całym województwie lubelskim.


Jednym z głównych tematów pozostawała kwestia infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie, jej stan, konkurencyjność, czy też rola, jaką pełni ona na wolnym rynku. Wstępnie ustalono termin spotkania, w tym aspekcie, które odbędzie się w Zamojskim Starostwie Powiatowym - o terminie oraz szczegółach spotkania będziemy wkrótce informować. Warto dodać, iż  marszałek Sosnowski zapowiedział osobiste uczestnictwo w spotkaniu.

Na spotkaniu poruszono również kwestie dotyczące: rozwoju infrastruktury drogowej i lotniczej (pas startowy w Mokrem, problematyka dot. ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Lublin), co więcej, rozwoju samorządności, wolności gospodarczej, społeczeństwa obywatelskiego oraz konieczności cedowania zadań publicznych na podmioty funkcjonujące w trzecim sektorze. Spotkanie odbyło się w znakomitej, przedświątecznej atmosferze, marszałek Sosnowski, gospodarz niniejszego spotkania, okazał się niezwykle kompetentną osobą, posiadająca obszerną wiedzę na temat omawianych zagadnień. Na zakończenie uczestnicy spotkania złożyli sobie wzajemnie serdeczne życzenia świąteczne, deklarując jednocześnie dalszą współpracę na rzecz rozwoju Zamojszczyzny oraz całego województwa lubelskiego.

Apelujemy zatem do: samorządowców, przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz przedstawicieli trzeciego sektora, o daleko idąca współpracę. Postęp cywilizacyjny na Zamojszczyźnie, a także w całym województwie lubelskim, będzie zależny, w najbliższych latach, od naszej aktywności, współpracy, pomocniczości oraz solidaryzmu. Wszystkie wymienione czynniki  są warunkiem koniecznym (sine qua non) wykorzystania wspólnej szansy, jaką dają nam środki pochodzące z funduszy UE w latach 2014-2020.od lewej: Andrzej Dajema (Stowarzyszenie Padwa Północy - Grupa Obrony Kolei), Sławomir Sosnowski (Marszałek Województwa Lubelskiego), Paweł Mateusz Miszczuk (Prezes Stowarzyszenia Padwa Północy), Andrzej Adamek (Wójt gm. Bełżec), Henryk Matej (Starosta Zamojski), Bogdan Jaworski (Stowarzyszenie Padwa Północy - Grupa Obrony Kolei).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem