Podziękowanie od Wicepremiera, Ministra Gospodarki

Poniżej zamieszczamy podziękowanie, jakie otrzymał prezes naszego stowarzyszenia: Paweł Mateusz Miszczuk, od wicepremiera, ministra gospodarki, należy przypomnieć, iż tego typu wyróżnienie otrzymali również, działający w ramach Stowarzyszenia Padwa Północy, członkowie Grupy Obrony Kolei na Zamojszczyźnie (GOKnZ): Andrzej Dajema oraz Bogdan Jaworski. Podziękowania zostały uroczyście wręczone w obecności wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja. Trzeba dodać, iż wyróżnienie otrzymało zacne grono przeszło dwudziestu pięciu osób, w tym wielu znakomitych przedsiębiorców oraz ludzi sukcesu.

Należy dodać, iż praca na rzecz rozwoju polskiej gospodarki ma wielowymiarowe znaczenie, ponieważ jej konkurencyjność i stan zależy od wielu czynników. Chodzi bowiem, po pierwsze, o zaangażowanie w rozwój gospodarczy prywatnych przedsiębiorców, po drugie, o tworzenie przez państwo właściwego prawa względem poszerzania wolności gospodarczej, po trzecie, o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli działalność trzeciego sektora. Przykładem takiej działalności  może być np. Unia Szefów Firm Zamojszczyzny, czy też Stowarzyszenie Padwa Północy. Jak wiadomo, obywatele polscy mają pełne prawo do swobodnego zrzeszenia się w rożnej formie np. stowarzyszeń, czy też fundacji, co daje im realny wpływ m.in. na postęp gospodarczy w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim, czy też globalnym. Wicepremier, minister gospodarki, Janusz Piechociński, poprzez wyróżnienie Stowarzyszania Padwa Północy oraz Grupy Obrony Kolei na Zamojszczyźnie, daje konkretny sygnał, iż trzeci sektor jest bardzo ważny w rozwoju polskiej gospodarki. Weźmy na przykład jedno z wieloletnich działań podejmowanych poprzez Stowarzyszenie Padwa Północy i GOKnZ na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie - jej modernizacji, transportu kolejowego, kursowania pociągów regionalnych i dalekobieżnych, inicjowania spotkań, czy też konferencji na ten temat. Ostatni przykład: powstające w Zamościu przystanki kolejowe przy ul. Peowiaków oraz ul. J. Zamoyskiego. Gdyby nie czynnik społeczny gospodarka w tym sektorze nie ulegałaby tak dynamicznym procesom rozwojowym, wręcz przeciwnie, bez tego typu działań prawdopodobnie uległaby pewnemu regresowi. Podobna sytuacja może mieć miejsce w pozostałych sektorach polskiej gospodarki, czego dowodzi Stowarzyszenie Padwa Północy, gdzie działalność trzeciego sektora wydaje się być niezastąpiona. Coraz częściej mówi się o istotnej roli w życiu społeczno-gospodarczym tzw. czwartego sektora, czyli niesformalizowanych, oddolnych inicjatyw obywatelskich.

Stowarzyszenie Padwa Północy podkreśla, iż postęp gospodarczy w państwie, jego stan, zależy od relacji, jakie zachodzą na poziomie państwo - sektor prywatny (przykładem mogą być relacje władz lokalnych z lokalnym biznesem, czy też trzecim sektorem). Chodzi bowiem o wzajemne zaufanie tych dwóch sfer, co w efekcie powinno przekładać się na stopniowe ograniczanie władzy i funkcji państwa na wolnym rynku. Tego typu działania winny przejawiać się poprzez: tworzenie racjonalnego i przyjaznego prawa - także miejscowego, zmniejszanie obciążeń podatkowych, kosztów pracy, likwidacji niepotrzebnych przepisów, pozwoleń, zezwoleń, koncesji, czy też kontyngentów. Wolność rynkowa w Polsce "A" czy też w Polsce "B" może ulec ożywieniu, jednak warunek jest następujący: sektor państwowy i sektor prywatny, po pierwsze, winny widzieć w sobie partnera, a nie konkurenta, przyjaciela, a nie wroga, po drugie, państwo winno traktować sektor prywatny jako pewnego rodzaju wierzyciela, a nie dłużnika z założenia, po trzecie, obie sfery powinny rozumieć właściwie swoje role i miejsce na wolnym rynku, po czwarte, strony są zobligowane do prowadzenia nieustannego dialogu, wreszcie, po piąte, państwo winno cedować szereg zadań publicznych m.in. w zakresie rozwoju wolności gospodarczej w państwie np. na trzeci sektor.

Stowarzyszenie Padwa Północy zwraca także istotną uwagę na pojęcie etyki w biznesie, czy też problematykę nieuczciwej konkurencji - jednak w tej kwestii należałoby poświecić nieco więcej miejsca w kolejnym artykule.

 

od lewej m.in.: Paweł Mateusz Miszczuk (Prezes Stowarzyszenia Padwa Północy), Andrzej Dajema (Stowarzyszenia Padwa Północy i GOKnZ), Bogdan Jaworski (Stowarzyszenia Padwa Północy i GOKnZ), Arkadiusz Bratkowski (Członek Zarządu Województwa Lubelskiego), Stanisław Żmijan (Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury), Henryk Matej (Starosta Zamojski), Mariusz Haładyj (Wiceminister Gospodarki), Jacek Socha (Prezes USzFZ).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem