Spotkanie Zarządu Unii Szefów Firm Zamojszczyzny

 

W dniu 13 marca 2015 roku odbyło się spotkanie Zarządu Unii Szefów Firm Zamojszczyzny, którego współgospodarzem pozostawał Starosta Zamojski Henryk Matej. Spotkanie dotyczyło strategi innowacyjności województwa lubelskiego, było to niezwykle istotne wydarzenie z gospodarczego punktu widzenia całej Zamojszczyzny oraz województwa lubelskiego. Swoją obecnością zaszczycił zgromadzonych wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć byłego prezydenta m. Zamościa Marcina Zamoyskiego, niestety obecne władze miasta były reprezentowane jedynie przez rzecznika prasowego prezydenta Andrzeja Wnuka, co oczywiście było szeroko komentowane przez zgromadzonych gości na sali. Jeśli mielibyśmy coś poradzić prezydentowi Wnukowi, w tym zakresie, to służymy jedną drobną radą: na takich spotkaniach po prostu się bywa!

Wstęp do dalszej części obrad otworzyli kolejno: Jacek Socha (Prezes Unii Szefów Firm Zamojszczyzny), Henryk Matej (Starosta Zamojski), Arkadiusz Bratkowski (Członek Zarządu Województwa Lubelskiego), Stanisław Żmijan (Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury),

Na spotkaniu: zgromadzeni goście, przedsiębiorcy, obecni samorządowcy, przedstawiciele trzeciego sektora oraz nauki, mogli zapoznać się z możliwością pozyskania pomocy pochodzącej z UE na cele związane z rozwojem przedsiębiorczości w naszym województwie. W tej kwestii głos zabrała dyrektor Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Byzdra, wskazała ona na konkretne obszary jakie zostaną objęte wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Należy przypomnieć, iż: w latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne.Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Województwo Lubelskie będzie dysponować kwotą 2 230 958 174. W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zostaną zainwestowane poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.Podział środków unijnych na programy krajowe wygląda następująco: Program Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro; Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro; Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro; Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro; Program Polska Wschodnia 2 mld euro; Program Pomoc Techniczna 700,12 mln euro. (źródło: http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx).

Niezwykle istotną kwestię poruszył prof. Jacek Kucinski (IPPT PAN), który w swoim wystąpieniu skonkretyzował działania, jakie należy podjąć w ramach współpracy uczelni wyższych z szeroko rozumianym biznesem. Podkreślił on bowiem, iż obie sfery, pierwsza, naukowa, druga, dotycząca prywatnej przedsiębiorczości, działają obecnie na innych płaszczyznach, używają innej terminologi, jednym słowem, nie podejmują współpracy. Według prof. Kucinskiego należałoby ten trend zmienić, co oczywiście zdaje się być nieuniknione. W wystąpieniu prof. Kucinskiego został poruszony istotny wątek, otóż: przedsiębiorcy będą mieli możliwość w perspektywie 2014-2020 pozyskiwać środki z funduszy europejskich na prowadzenie badań we własnym zakresie.

Na spotkaniu zgromadzeni zapoznali się  również z dzialalnoscią firmy Sitaniec Technology, która odnosi kolejne sukcesy na wolnym ryku. Prezentacji dokonał Tomasz Szewczyk - właściciel przedsiębiorstwa. W poczet członków USzFZ został przyjęty Roman Rak właściciel Firmy: ROZTOCZE Zakład Usługowo-Produkcyjny Rak Roman.  Przedsiębiorca podkreślił, iż zatrudnienie w jego przedsiębiorstwie sięga obecnie bagatela: przeszło 400 osób!

Kwestie, jakie poruszono na spotkaniu dotyczyły również:  infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, a także dyrektywy nakładającej na Polskę rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą w drodze ugody.

W ostatniej części spotkania, głos zabrał wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj, który to w imieniu wicepremiera, ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego, wręczył wespół ze starostą Henrykiem Matejm i Arkadiuszem Bratkowskim, w obecności Stanisława Żmijana i Jacka Sochy wyróżnienia: " [...] z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki". Nie sposób pominąć fakt, iż wśród zacnego grona osób wyróżnionych znalazł się Prezes Stowarzyszenia Padwa Północy Paweł Mateusz Miszczuk, a także działający w ramach stowarzyszenia członkowie: Grupy Obrony Kolei na Zamojszczyźnie: Andrzej Dajema i Bogdan Jaworski.

Nie ma wątpliwości, iż rozwój wolności gospodarczej, badań, tworzenie nowych miejsc pracy, konkurencyjność naszego regionu, innowacyjne technologie, stan infrastruktury, czy też środowiska, mogą realnie wpłynąć, w najbliższych latach, na podniesienie komfortu życia mieszkańców Zamojszczyzny oraz całego województwa lubelskiego. Warunek jest jeden: wspólne działania na rzecz rozwoju naszej malej ojczyzny, w które muszą zaangażować się: samorządowcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a co istotne uczelnie wyższe, które, jak podkreślał prof. Kucinski powinny podejmować współprace z biznesem. Przyjąć należy za prawidłowość przyjęcie na poczet przyszłych działań pewnego katalogu wartości, w którym wolność gospodarcza i postęp cywilizacyjny mają kluczowe znaczenie.

Należy dodać, iż w spotkaniu uczestniczyli (z uwagi na duża liczbę zgromadzonych - nazwiska zostaną pominięte): znakomici przedsiębiorcy, ludzie sukcesu, uczeni, samorządowcy, a także środowiska pozarządowe.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem